Akupunktur &
Laserklinik I Farum & Furesø


Hurtig hjælp når det gør ondt

BEHANDLING AF PERSONDATA


Behandling af persondata hos Medi-Lyset.dk v/Connie Mose
På denne side er det muligt at finde oplysninger om Medi-Lyset.dk´s behandling af persondata.


1. Fair og transparent behandling

Jeg sikrer fair og transparent databehandling.

2. God databehandlingsskik

Jeg overholder god databehandlingsskik i henhold til Lov om behandling af personoplysninger også kaldet Persondataloven fra 01-05-2018

3. Sikkerhedsforanstaltninger

Jeg har en informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

4. Anvendelse af personoplysninger

Jeg indsamler ikke persondata om brugerne af vores hjemmesider, og jeg har ikke mulighed for at identificere individuelle brugere som enkeltpersoner, medmindre andet er angivet på hjemmesiden eller i denne politik. Såfremtjeg behandler persondata om dig, sker dette :

- Jeg behandler dem på et lovligt grundlag.
- Jeg anvender de typer oplysninger om dig og til det formål, som fremgår ved registreringen.
- Jeg anvender alene de persondata om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der fremgår ved registreringen.
- Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende. Jeg beder dig oplyse os om relevante ændringer i dine data.
- Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til min indsamling, behandling og opbevaring af dine data.
- Jeg videregiver ikke dine persondata.

Jeg anvender alene persondata til markedsføring efter indhentning af dit samtykke i overensstemmelse med, hvad der fremgår af hjemmesiden og samtykkeerklæringen. Såfremt persondata behandles på basis af samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig.

5. Ændringer

Jeg forbeholder mig ret til at opdatere og ændre nærværende og tilhørende politikker. I tilfælde af ændringer retter jeg datoen for "sidst opdateret" nederst i en politik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked i form af en synlig meddelelse på websitet.


Udarbejdet d 30.04.2018 af Connie Mose.