Akupunktur &
Laserklinik I Farum & Furesø


Hurtig hjælp når det gør ondt

Øjenlidelser

Der findes en meget lang række forskellige øjensygdomme. Øjenlægerne kan hjælpe en del øjenpatienter, men der er også tilfælde, hvor der ikke kan gøres nok for folk.

Mange såkaldte "uhelbredelige" øjenlidelser kan behandles med AcuNova, og man kan opnå virkelig gode resultater. Behandlingsmetoden er uegnet til skelen og nærsynethed.

At behandle en lidelse er ikke nødvendigvis det samme som at helbrede den, men det betyder, at man som minimum kan bedre tilstanden.

Er du interesseret i øjenbehandling med AcuNova, så kontakt til mig straks.

AcuNova

Jeg behandler med Acunova som er en forholdsvis ny og helt unik behandlingsform, der er særdeles velegnet til behandling af øjenlidelser. Nogle mennesker opnår meget stor succes efter få behandlinger med AcuNova, mens der hos andre kan gå uger eller måneder, før resultatet viser sig fuldt ud. Hos ca. 10% ses ingen bedring. Ved øjenbehandling med AcuNova, vil man oftest se resultatet indenfor de første 2-3 uger, men af og til kan der gå måneder.

AMD - aldersbetinget makula degeneration

Et almindeligt øjenproblem er AMD (aldersbetinget makula degeneration), som er forkalkning af nethinden – også kendt som nethindeforkalkning, øjenforkalkning, aldersbetinget degeneration af nethinden, forkalkningspletter på nethinden eller senil makula degeneration.

AMD patienter mangler synsfeltet i midten - læsesynet, men bevarer synsfeltet i periferien - orienteringssynet. Sygdommen medfører samtidig forvrænget syn.

Uden behandling vil AMD altid forværres efterhånden.

AMD er den hyppigste årsag til registreret blindhed i den vestlige verden.

Omkring 15.000 mennesker – alene i Danmark rammes hver år af AMD.

AMD meget invaliderende, og resultatet er ofte dårlig livskvalitet.

Der findes to slags AMD – en tør og en våd.

  1. Ca. 85% har det man kalder tør AMD. Dette opstår ved at den overliggende nethinde ”dør” hurtig. Dette sker fordi pigment-epitelet ikke evner at bortskaffe affaldsstofferne og bringe næring og ilt til nethinden. Herved opstår nedsat syn.
  2. Ca. 15% har det man kalder våd AMD (nethinde degeneration). Dette opstår ved at noget af nethinden langsomt udsultes, da den ikke får ilt nok. Hermed dannes der nye men dårligere blodkar bagved nethinden. Disse nye blodkar lækker blod og væske ud i nethinden, hvor der så ødelægges endnu mere af nethinden. Denne såkaldte våde AMD er skyld i ca. 70% af alvorlige synsproblemer, da den er mere ondartet end den tørre AMD. Denne form for AMD udvikler sig ofte meget hurtigt og patienten mister på kort tid læsesynet.


Behandling hos øjenlæge

Tør AMD kan ikke behandles af øjenlæger. Våd AMD kan i enkelte tilfælde behandles ved at man sprøjter medicin direkte ind i øjet. Sygdommen kan af og til fald bremses men kan ikke kureres, og det syn der er gået tabt, kan ikke genskabes af øjenlæger.

Hvis AMD patienter ikke har en synsfremgang, er det stadig en meget stor gevinst, hvis de kan bevare synet ved løbende at få behandling.

Min behandling

Vi starter med en samtale omkring dit øjenproblem. F.eks. hvad har øjenlægen sagt, hvordan er lidelsen behandlet indtil nu osv.

Derefter laver vi en synstest med briller og en synstest uden briller, så vi senere kan sammenligne dit syn før og efter behandlingsforløbet.

Nu sætter vi nålene i. Der sættes typisk nåle i øjenbryn, hænder, fødder og knæ.

- Uge 1 behandles du to gange dagligt med en times mellemrum. Vi behandler ikke i weekenden.

- Uge 2 behandles du ligeledes to gange dagligt med en times mellemrum. Vi tester nu dit syn igen og resultatet registreres.

- Uge 3 behandles du ligeledes to gange dagligt med en times mellemrum – men i denne uge skal du kun behandles to dage.

Herefter anbefaler jeg, at du får en opfølgende behandling en gang om måneden for at bevare resultatet.

Du kan læse mere om øjenproblemer på www.segodtud.dk

Se infovideo fra Boel akupunktur om øjenforkalkning AMD HER